22/11/2016

Dlaczego rosną ceny ubezpieczeń?

Życzenie, by nadchodzący rok nie był chociaż gorszy niż miniony, z pewnością nie sprawdziło się w 2016 roku dla właścicieli samochodów, których nowy rok zaskoczył gwałtownym wzrostem cen ubezpieczeń OC. Polacy przyzwyczajeni do ich niskich w porównaniu z innymi krajami stawek, musieli zmierzyć się z nowymi, niespodziewanie wysokimi cenami ubezpieczeń. Warto zastanowić się jakie są przyczyny tego zjawiska.

Oczywistym wydaje się, iż wzrost cen podyktowany jest chęcią osiągnięcia zysku ze strony firm ubezpieczeniowych. Problem leży w nierentowności segmentu ubezpieczeniowego, w którym konkurencja od lat walczyła ze sobą przy pomocy cen. Coraz niższe stawki generowały niewystarczające przychody dla firm, które jednocześnie ponosiły duże ryzyko obejmując samochody ochroną ubezpieczeniową za tak niewielkie pieniądze. Ubezpieczyciele zakończyli wojnę cenowej i płynące z niej strat dla akcjonariuszy. Doszło do zmiany utrzymującego się do lat trendu niskich cen, czego widocznym dla klientów efektem był gwałtowny wzrost składek OC.

Brak satysfakcjonujących przychodów zmusił firmy ubezpieczeniowe do szukania możliwych oszczędności. Często znalazły je między innymi w postaci zaniżonych kosztów poniesionych szkód osobowych, które pokrywa ubezpieczyciel sprawcy szkody. Zaniżenie było możliwe przede wszystkim ze względu na trudny do konkretnego wycenienia charakter tych szkód. Obecnie podobna działalność firm ubezpieczeniowych została dosyć skutecznie ukrócona poprzez zmiany w ustawodawstwie oraz wzrost samoświadomości poszkodowanych i ich rodzin, którzy coraz odważniej ubiegają się o swoje prawa. Również  z tego powodu ubezpieczyciele zaczęli podnosić ceny OC.

Nie bez znaczenia dla poziomu cen ubezpieczeń okazał się przyjęty na początku roku podatek bankowy. Jego wprowadzenie ma ułatwić pozyskanie funduszy na wydatki budżetowe, szczególnie te o charakterze socjalnym. Uchwalenie ustawy o podatku bankowym, który obejmuje także instytucje pożyczkowe, SKOK-i i firmy ubezpieczeniowe, było konieczne by choć częściowo wspomóc finansowanie takich programów rządowych jak Rodzina 500+. Wygenerowało jednak dodatkowe koszty dla ubezpieczycieli, którzy odpowiedzieli na nie podniesieniem cen ubezpieczeń.

Do innych przyczyn można zaliczyć wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które od marca 2015 roku obowiązują firmy ubezpieczeniowe. Spowodowały one wzrost kosztów związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych oraz wypłat świadczeń z polis. Pół roku po ich wprowadzeniu przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak wystosował list otwarty, w którym zaapelował do ubezpieczycieli o podniesienie cen do poziomu koniecznego dla uzyskania rentowności tego sektora rynku.

Zrozumienie przyczyn nagłego wzrostu cen ubezpieczeń może ułatwić poradzenie sobie z nową rzeczywistością, w której znaleźli się właściciele samochodów. Z pewnością najważniejsze jest zachowanie spokoju w obliczu zachodzących w tym sektorze zmian. Pochopne działania podyktowane strachem związanym z niespodziewanymi podwyżkami cen mogą nie przynieść klientom firm ubezpieczeniowych długoterminowych korzyści. Co więc można zrobić, by złagodzić przykry w skutkach wzrost cen OC? O tym już za tydzień.

W PCU dajemy zdecydowanie więcej, niż standardowe kalkulacje online. Każdorazowa możliwość negocjacji, darmowa konsultacja prawna i indywidualne podejście wyróżniają naszą ofertę. Przekonaj się sam!

Napisz do nas

Zadaj pytanie

Skontaktuj się z nami

+48 61 610 20 10
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami

+48 61 610 20 10