PCU Ubezpieczenie firmy

Wspieramy biznes w codziennej pracy

Co zyskujesz?

Kompleksową ochronę dla firmy na każdym etapie rozwoju działalności.
Elastyczny i indywidualnie dobrany zakres ubezpieczenia, dopasowany specjalnie do potrzeb Twojego biznesu.

Szereg oszczędności dzięki atrakcyjnemu systemowi uznawania zniżek.
Dodatkowe bonusy przy kompleksowym ubezpieczeniu mienia i samochodów firmy.

 

Jakie zasoby możesz ubezpieczyć?

Życie i zdrowie pracowników firmy. Działalność firmy. Mienie:

 

 • Budynki, lokale oraz nakłady poniesione na adaptacje, modernizacje oraz generalne remonty
 • Urządzenia techniczne i maszyny
 • Wyposażenie, sprzęt elektroniczny
 • Zapasy: materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary
 • Środki pieniężne i inne aktywa finansowe
 • Mienie osób trzecich przekazane w celu wykonania usługi lub sprzedaży
 • Mienie w transporcie, w tym załadunek i wyładunek
 • Mienie pracownicze

 

Gwarancje

 

 • Zapłaty wadium (przetargowa)
 • Zwrotu zaliczki
 • Należytego wykonania kontraktu
 • Usunięcia wad i usterek
 • Nieosiągnięcie zysku w następstwie szkody

Dla małych, średnich i dużych firm poszukujących najlepszych rozwiązań w zakresie zapewnie- nia bezpieczeństwa poprzez transfer ryzyka.

Zapytaj o ofertę

Zadaj pytanie

Skontaktuj się z nami

+48 61 610 20 10
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami

+48 61 610 20 10